WPRAWDZIE potoczna skrótowa nazwa naszej szkoły - Szkoła Kaligrafii - oddaje to, czym się zajmujemy, ale długa forma Krakowska Szkoła Kaligrafii, Iluminatorstwa & Dziedzin Pokrewnych szczegółowo wyjaśnia istotę naszej działalności: zajmujemy się pięknymi literami i pięknymi słowami. Łacińska wersja nazwy Szkoły Kaligrafii - Schola Pulchre Scribendi - Schola Scribarum, Illuminatorum Libri Factorumque Cracoviensis - wyraźnie podkreśla zaś, że jednoczymy zawody skupione wokół książki. Za naszych patronów uznajemy śśw. Jana Ewangelistę i Jana z Kęt. Pierwszy od wieków jest patronem skrybów i innych ludzi przykładająych się do powstawania księgi, natomiast św. Jan Kanty (vel Wacięga) dawno temu w naszym mieście sam pracował jako kopista.

 

   1. Szkoła została założona w Krakowie, dlatego nazywa się Krakowska, nawiązuje tym samym do dawnych mistrzów tego miasta, którymi się inspirujemy.
   2. Szkoła na pierwszym miejscu stawia słowo pisane - nasze zajęcia obracają się wokoł słów, wokół Słowa oraz książki, przede wszystkim książki rękopiśmiennej. Nasze kursy mają umożliwić stworzenie manuskryptu - nasi słuchacza mogą samodzielnie wykonać księge od liternictwa, poprzez iluminację, na oprawie kończąc.
   3. Kaligrafii - uczymy w bardzo szerokim zakresie. Pragniemy, aby nasi słuchacze nie tylko poprawiali swój charakter pisma, ale też poznawali wszelkie kroje pisma, które służyły tworzeniu manuskryptów.
   4. Iluminatorstwa - korzystamy z tego pojęcia, aby rozróżnić efekt pracy miniatora, iluminatora od rzemiosła-sztuki. Tym samym unikamy powiązań z iluminacją - oświetlaniem budynków lub iluminacją - pojęciem filozoficznym.
   5. Dziedzin Pokrewnych - tutaj odwołujemy się do wszystkich innych sztuk i rzemiosł, które przyczyniają się do stworzenia książki rękopiśmiennej. Interesuje nas introligatorstwo, papiernictwo, pergaminiarstwo, a także typografia.