W Krakowie mogliśmy przygotować specjalny cykl szkoleń i kursów dla miłośników pięknego pisania - zajęcia z kaligrafii i dziedzin związanych z książką rękopiśmienną odbywają się raz w tygodniu, każdego dnia inne, przez cały semestr, ponieważ tylko regularna i intensywna nauka przynosi najlepsze rezultaty. Zapisując się na zajęcia, należy wybrać termin i program. Warsztaty odbywają się w godzinach popołudniowo-wieczornych w skryptorium Kaligrafa przy ulicy Grodzkiej 60/12A (bliżej kościoła św. Idziego). Dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w krakowskich zajęciach w dzień powszedni, przygotowaliśmy warsztaty wakacyjne na Mazurach Letnia Szkoła Kaligrafii i Iluminacji Wigry 2015 oraz warsztaty weekendowe w Krakowie. W naszej szkole zajęcia nie przepadają: zaległe warsztaty można odrabiać w innych grupach oraz w soboty. Nauka jest ściśle indywidualna, dlatego do grup można dołączyć również w terminie późniejszym i odrobić zajęcia.

W roku szkolno-akademickim 2014/2015 w semestrze zimowym zajęcia odbywają się (termin do wyboru):

  • we wtorki w godz. 17:00-19:00;
  • we wtorki w godz. 20:00-22:00;
  • w środy w godz. 18:00-21:00
    (zajęcia iluminatorskie);
  • w czwartki w godz. 18:00-20:00.