Dwa wydarzenia z kaligrafią w tle podczas Tygodnia Otwartego Instytutu Religioznawstwa UJ

OD 3 do 8 czerwca 2024 roku odbywa się druga edycja Tygodnia Otwartego Instytutu Religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. W programie wykłady religioznawców, warsztaty, slajdowisko, gra terenowa, spotkania z instytutową społecznością, a w tym wykład o piśmie w różnych mitologiach oraz praktyczne zajęcia z kaligrafowania.

Najlepszy dar bogów: o piśmie

Tak doniosły wynalazek ludzkości, że w większości kultur przypisywano mu proweniencję boską. Dziś ten dar może być panaceum na bolączki cywilizacyjne, bowiem pisanie ręczne uspokaja, pomaga w koncentracji, poprawia pamięć. Na przykładzie tetragramu (hebrajski zapis imienia Boga), zasad pisania Tory, podpisów na ikonach (nomina sacra) i elementów liturgii chrześcijańskiej związanej z literami opowiemy sobie, jak precyzja zapisu i stosowanie normy estetycznej (kaligrafia) wpływa na odbiór dzieła kaligrafowanego.
Wykład odbędzie się w sali nr 10 IR UJ, Collegium Broscianum, parter, ul. Grodzka 52, Kraków, w czwartek dnia 6 czerwca 2024 r. o godz. 14.00 i będzie transmitowany online. 

Warsztaty kaligrafii rękopisu ℵ (alef)

Na praktycznych zajęciach zajmiemy się kaligrafią fragmentu najstarszego manuskryptu Septuaginty i Nowego Testamentu. Jedyne wymagania do udziału w warsztatach to znajomość czytania i pisania, natomiast podstawy kroju uncjały, posługiwanie się piórem oraz alfabet grecki opanujemy wspólnie.
Kodeks Synajski, czyli rękopis ℵ (alef), jest napisany uncjałą, majuskułowym pismem, a kaligrafowanie fragmentu Biblii pozwoli nam zrozumieć pojawiające się błędy i nieścisłości w tekście, odczytać nomina sacra oraz poznać dawne zabiegi edytorskie. Na podsumowanie zajęć i zadanie domowe zaplanowano krótkie zdanie napisane teksturą z wykorzystaniem znaków brachygraficznych.
Warsztaty odbędą się w sali nr 15 IR UJ, Collegium Broscianum, parter, ul. Grodzka 52, Kraków, w czwartek dnia 6 czerwca 2024 r. w godz. 15.30-17.30. Warsztaty są bezpłatne i wszyscy zainteresowani religioznawstwem są mile widziani!
 
O prowadzącym:
Grzegorz Barasiński - ur. 1987, absolwent Instytutu Religioznawstwa, od ponad dekady prowadzi Szkołę Kaligrafii w Krakowie i Warszawie, organizator licznych wydarzeń kaligraficznych (Międzynarodowa Letnia Szkoła Kaligrafii w Hebdowie, Letnia Akademia Kaligrafii), niezłomny propagator pięknego pisania w szkołach (nauczyciel kaligrafii w Szkole Podstawowej Wierchy), autor "Copperplate. Podręcznik do kaligrafii". Zagorzały zwolennik edukacji domowej, oddany mąż i ojciec pięciorga dzieci.
 
 

 


Kolędowanie w skryptorium 2023

Wykład odbędzie się 6 czerwca o godz. 14.00 w sali 10, parter, IR UJ, i będzie transmitowany online, zaś warsztaty o godz. 15.00 Kolędowanie w skryptorium 2023