Kaligrafia wczesnośredniowieczna to krótki okres czasu, ale burzliwy i przełomowy. Na tych zajęciach poznamy kapitałę kwadratową, rustykę, uncjałę i jej odmiany oraz minuskułę karolińską wraz ze stylem Foundational, stworzonym przez angielskiego nauczyciela kaligrafii Edwarda Johnstona. Nauczymy się przycinać gęsie pióra, na niektórych zajęciach będzie się pisać tylko piórami. Zakończeniem zajęć będzie stworzenie małej pracy kaligraficznej w duchu średniowiecza. 
Możliwe do wyboru terminy zajęć to:
wtorek w godz. 17:00-19:00;
wtorek w godz. 20:00-22:00;
czwartek o godz. 18:00-20:00.
Odbędzie się 15 spotkań 2-godzinnych w semestrze. Pierwsze zajęcia we wtorek 7 i w czwartek 10 października.

Koszt za 1 semestr 450,00 zł, dla studentów 400,00 zł, możliwość płatności w 2 ratach (2 x 250,00 zł). Zajęcia jednorazowe kosztują 45,00 zł.
Organizatorzy przewidują możliwść dołączenia do grupy w późniejszym terminie z możliwością odbycia wszystkich zajęć.